لیست محصولات|تن آسا

لیست محصولات|تن آسا

لیست محصولات

تجهیزات بدنسازی پارکی

این گروه شامل پارکی , فضای باز , ورزشی پارکی و تجهیزات بدنسازی پارکی هستند

قایقی

دوفرمان

سه فرمان

چهار فرمان

بارفیکس چرخشی

بارفیکس درختی

دوچرخه دست و پا

انعطاف پا

اسکی فضایی

ایستایی زیربغل

گام زن جلو و عقب

گام زن چپ و راست

گام زن دست و پا

جلو پا

دیپ پارکی

ماساژور

مسگری 3 طرفه