لیست محصولات|تن آسا

لیست محصولات|تن آسا

لیست محصولات

تجهیزات جانبی بدنسازی

این گروه شامل دمبل , هالتر , گرانول , کفپوش لاستیکی , کتل بل , مدیسن بال , بتل روپ و تایر فلیپ هستند

دمبل شش ضلعی

دمبل ایروبیک

دسته قایقی دست جمع

انواع میله هالتر

میله صاف جلوبازو و پشت بازو

طناب پشت بازو

طناب تک دست پشت بازو

صفحه هالتر فرمانی

استند دمبل بانوان هرمی

استند میله هالتر

استند صفحه هالتر

استند دمبل 2 طبقه

دسته پشت بازو

دسته خرگوشی

دسته زیر بغل عمود

دسته جلو بازو لاری

دسته دوسر نعلی